Cung cấp máy nén kho lạnh

Chuyên bán máy nén khí làm kho lạnh và chúng tôi chuyên lắp đặt kho lạnh và làm kho lạnh cho các siêu thị cần kho lạnh, làm kho lạnh cho chủ vựa.

Chuyên cung cấp máy nén các hãng sau:

  1. Máy nén lạnh Daikin
  2. Máy nén lạnh LG
  3. Máy nén lạnh Danfoss
  4. Máy nén lạnh Mitsubishi
  5. Máy nén lạnh Copeland
  6. Máy nén lạnh Toshiba
  7. Máy nén lạnh, Panasonic

Nhà phân phối máy nén lạnh các hang Tecumseh , Copeland , Danfoss , Maneurop , Trane , Hitachi , Daikin , Kulthorn , LG , Bitzer v.v……. cho điều hòa , kho lạnh , chiller .v.v.

I/ Máy nén lạnh xoắn ốc Copeland ZR sử dụng cho chiller , điều hòa.

Máy nén ZR22K3-PFJ 522 công suất 1,83 Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz

Máy nén ZR22K3E-PFJ 522 công suất 1,83 Hp , gas R407C,R134A, 220V/1P/50Hz

Máy nén ZR24K3-PFJ 522 công suất 2 Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz

Máy nén ZR24K3E-PFJ 522 công suất 2 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz

Máy nén ZR26K3-PFJ 522 công suất 2,16 Hp , gas R22, nguồn 220V/1P/50Hz

Máy nén ZR26K3E-PFJ 522 công suất 2,16 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz

Máy nén ZR28K3-PFJ 522 công suất 2,33 Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz

Máy nén ZR28K3E-PFJ 522 công suất 2,33 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz

Máy nén ZR30K3-PFJ 522 công suất 2,5Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz

Máy nén ZR30K3E-PFJ 522 công suất 2,5 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz

Máy nén ZR34K3-PFJ 522 công suất 2,75Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz

Máy nén ZR34K3E-PFJ 522 công suất 2,75 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz

Máy nén ZR36K3-PFJ 522 công suất 3 Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz

Máy nén ZR36K3E-PFJ 522 công suất 3 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz

Máy nén ZR40K3-PFJ 522 công suất 3.3 Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz

Máy nén ZR40K3E-PFJ 522 công suất 3.3 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz

Máy nén ZR42K3-PFJ 522 công suất 3,5 Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz

Máy nén ZR42K3E-PFJ 522 công suất 3.5 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz

Máy nén ZR45K3-PFJ 522 công suất 3,75 Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz

Máy nén ZR45K3E-PFJ 522 công suất 3.75 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz

Máy nén ZR45K3-TFD 522 công suất 3.75 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR45K3-TFD 522 công suất 3.75 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR45K3E-TFD 522 công suất 3.75 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR48KC-TFD 522 công suất 4 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR48KCE-TFD 522 công suất 4 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR54KC-TFD 522 công suất 4,5 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR54KCE-TFD 522 công suất 4,5 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR57KC-TFD 522 công suất 4,75 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR57KCE-TFD 522 công suất 4.75Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR61KC-TFD 522 công suất 5 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR61KCE-TFD 522 công suất 5 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR61KC-TFD 522 công suất 5 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR61KCE-TFD 522 công suất 5 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR68KC-TFD 522 công suất 5.75 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR68KCE-TFD 522 công suất 5.75 Hp , gas R407 ,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR72KC-TFD 522 công suất 6 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR72KCE-TFD 522 công suất 6 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR81KC-TFD 522 công suất 6.75 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR81KCE-TFD 522 công suất 6.75Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR81KCE-TFD 522 công suất 6.75Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR84KC-TFD 522 công suất 7 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR84KCE-TFD 522 công suất 7Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR94KCE-TFD 522 công suất 8 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR94KCE-TFD 522 công suất 8Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR108KCE-TFD 522 công suất 9 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR108KCE-TFD 522 công suất 9Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR125KCE-TFD 522 công suất 10 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR125KCE-TFD 522 công suất 10Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR144KC-TFD 522 công suất 12 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR14KCE-TFD 522 công suất 12Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR160KC-TFD 550 công suất 13 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR160KCE-TFD 550 công suất 13Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR190KC-TFD 550 công suất 15 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR190KCE-TFD 550 công suất 16Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR250KC-TWD 522 công suất 20 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR250KCE-TFD 522 công suất 20Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR310KC-TFD 522 công suất 25 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR310KCE-TFD 522 công suất 25Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR380KC-TFD 522 công suất 30Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZR380KCE-TFD 522 công suất 30Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz

II/ MÁY NÉN LẠNH COPELAND ZB DÙNG CHO KHO MÁT, CHILLER.

Máy nén ZB15KC-PFJ 558 công suất 2Hp , gas R22,220V/3P/50Hz

Máy nén ZB15KC-TFD 558 công suất 2Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZB19KC-TFD 558 công suất 2.5Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZB21KC-TFD 558 công suất 3Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZB26KC-TFD 558 công suất 3.5Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZB30KC-TFD 558 công suất 4Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZB38KC-TFD 558 công suất 5 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZB38KCE-TFD 558 công suất 5 Hp , gas R404,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZB45KC-TFD 558 công suất 6 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZB45KCE-TFD 558 công suất 6 Hp , gas R404,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZB48KC-TFD 558 công suất 7 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZB48KCE-TFD 558 công suất 7 Hp , gas R404,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZB58KC-TFD 550 công suất 8 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZB58KCE-TFD 550 công suất 8 Hp , gas R404,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZB66KC-TFD 550 công suất 9 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZB66KCE-TFD 550 công suất 9 Hp , gas R404,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZB76KC-TFD 550 công suất 10 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZB76KCE-TFD 550 công suất 10 Hp , gas R404,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZB88KC-TFD 550 công suất 12 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZB88KCE-TFD 550 công suất 12 Hp , gas R404,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZB95KC-TFD 550 công suất 13 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZB95KCE-TFD 550 công suất 13 Hp , gas R404,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZB114KC-TFD 550 công suất 15 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZB114KCE-TFD 550 công suất 15 Hp , gas R404 ,380V/3P/50Hz-60Hz

III/ Máy nén lạnh Piston kín cho điều hòa, kho lạnh

Máy nén CR18KQ-PFZ-240BN công suất 1,5 Hp, Gas R22, 220V/1P/50Hz .

Máy nén CR18KQ-TFD-240BN công suất 1,5 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz .

Máy nén CR22K6M PF1-171 công suất 1,8 Hp, Gas R22, 220V/1P/50Hz .

Máy nén CR24K6M PFZ-101 công suất 2 Hp, Gas R22, 220V/1P/50Hz .

Máy nén CR24KQ – PFZ – 240BN công suất 2 Hp, Gas R22, 220V/1P/50Hz .

Máy nén CR24KQ – TFD – 240BN công suất 2 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz

Máy nén CR24K6M TFD-101 công suất 2 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz .

Máy nén CR30K6M PF1-111công suất 2 ,5 Hp, Gas R22, 220V/1P/50Hz .

Máy nén CR30K6M TFM-101công suất 2,5 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz .

Máy nén CR34K6M TFD-101 công suất 2 ,75 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz .

Máy nén CR34K6M PFZ-101công suất 2,75 Hp, Gas R22, 220V/1P/50Hz .

Máy nén lạnh CR37K6M TFD-101công suất 3 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz .

Máy nén CR37K6M PFZ-101 công suất 3 Hp, Gas R22, 220V/1P/50Hz .

Máy nén CR42K6M-TFM-101 công suất 2 ,75 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz .

Máy nén CR42K6M-PFZ-101 công suất 3,5 Hp, Gas R22, 220V/1P/50Hz .

Máy nén CR47KQM TFD-201 , CR47KQ-TFD-240BN công suất 4 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz .

Máy nén CR53KQM TFD 201 , CR53KQ – TFD – 280BM , CR53KQ – TFD – 240BN công suất 4,5 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz .

Máy nén CR62KQM TFD-202 , công suất 5 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz .

Máy nén CRNQ – 0500 – TFD – 522 công suất 5 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz .

IV/Máy nén lạnh ZX thay cho cụm Emerson

Máy nén ZX15KCE TFD 524 công suất 2 Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz .

Máy nén ZX21KCE TFD 524 công suất 3 Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz .

Máy nén ZX30KCE TFD 524 công suất 4 Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz .

Máy nén ZX38KCE TFD 524 công suất 5 Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz .

Máy nén ZX45KCE TFD 524 công suất 6 Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz .

Máy nén ZX51KCE TFD 524 công suất 7.5 Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz .

Máy nén ZXI14KCE TFD 647 công suất 4 Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz .

Máy nén ZXI15KCE TFD 647 công suất 5 Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz .

Máy nén ZXI21KCE TFD 557 công suất 5 Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz .

V/Máy nén lạnh Pistonkin Kulthorn

Máy nén AE4474EK công suất ½ Hp , gas R22, 220v/1p/50Hz

Máy nén AE 2416ZK-SR công suất ½ Hp , gas R404A , 220v/1p/50Hz

Máy nén AE 2428ZK-SR công suất ¾ Hp , gas R404A , 220v/1p/50Hz

Máy nén WJ5510EK công suất 1 Hp , gas R22, 220v/1p/50Hz

Máy nén AE 2428ZK-SR công suất 1 Hp , gas R404A , 220v/1p/50Hz

Máy nén WJ5516EK công suất 1 .5 Hp , gas R22, 220v/1p/50Hz

Máy nén WJ 2455ZK-P công suất 1,5 Hp , gas R404A , 220v/1p/50Hz

Máy nén AW5522EK công suất 2 Hp , gas R22, 220v/1p/50Hz

Máy nén AW 2464ZK công suất 2 Hp , gas R404A , 220v/1p/50Hz

Máy nén AW5532EK công suất 3 Hp , gas R22, 220v/1p/50Hz

Máy nén AW5535-E9 công suất 3 Hp , gas R22, 380v/3p/50Hz

Máy nén LA5612EXG công suất 3 Hp , gas R22, 380v/3p/50Hz

MÁY NÉN LẠNH DAIKIN

Daikin JT95GABV1L công suất 3 Hp, Gas R22, nguồn 220V/1P/50Hz.

Daikin JT95GABY1L công suất 3 Hp, Gas R22, nguồn 380V/3P/50Hz.

Daikin JT125B công suất 4 Hp, Gas R22, nguồn 380V/3P/50Hz.

Daikin JT160B công suất 5 Hp, Gas R22, nguồn 380V/3P/50Hz.

Daikin JT212D công suất 7 Hp, Gas R22, nguồn 380V/3P/50Hz.

Daikin JT300D công suất 10 Hp, Gas R22, nguồn 380V/3P/50Hz.

Daikin JT335D công suất 12 Hp, Gas R22, nguồn 380V/3P/50Hz.

MÁY NÉN LẠNH Danfoss

Danfoss SM84 công suất 7 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz

Danfoss SM90 công suất 7.5 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz

Danfoss SM100 công suất 8.5 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz

Danfoss SM110 công suất 9 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz

Danfoss SM115 công suất 9.5 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz

Danfoss SM120 công suất 10 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz

Danfoss SM125 công suất 10 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz

Danfoss SM148 công suất 12 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz

Danfoss SM160 công suất 13 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz

Danfoss SM161 công suất 13 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz

Danfoss SM175 công suất 15 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz

Danfoss SM185 công suất 15 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz

Danfoss SY240 công suất 20 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz

Danfoss SY300 công suất 25 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz

Danfoss SY 380 công suất 30 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz

MÁY NÉN LẠNH MANEUROP

Maneurop MT28 công suất 2.3 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz

Maneurop MTZ28 công suất 2.3 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz

Maneurop MT30 công suất 2.5 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz

Maneurop MTZ30 công suất 2.5 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz

Maneurop MT36 công suất 3 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz

Maneurop MTZ36 công suất 3 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz

Maneurop MT40 công suất 3.3 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz

Mneurop MTZ40 công suất 3.3 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz

Maneurop MT50 công suất 4Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz

Maneurop MTZ50 công suất 4 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz

Maneurop MT56 công suất 4.5 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz

Maneurop MTZ56 công suất 4.5 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz

Maneurop MT64 công suất 5 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz

Maneurop MTZ64 công suất 5 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz

Maneurop MT72 công suất 6 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz

Maneurop MTZ72 công suất 6 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz

Maneurop MT80 công suất 7 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz

Maneurop MTZ80 công suất 7 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz

Maneurop MT100 công suất 9 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz

Maneurop MTZ100 công suất 9 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz

Maneurop MT125 công suất 10 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz

Maneurop MTZ125 công suất 10 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz

Maneurop MT144 công suất 12 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz

Maneurop MTZ144 công suất 12 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz

Maneurop MT160 công suất 13Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz

Maneurop MTZ160 công suất 13 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz