LẮP MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP
Công ty Điện lạnh Phương Trang chuyên sửa chữa, bảo trì, lắp đặt hệ thống lạnh công nghiệp trên tất cả tỉnh thành. Nhận thi công bảo trì cho nhà hàng, nhà máy nước đá, lắp kho lạnh, kho đông...

SỬA MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP
Điện Lạnh Phương Trang Chuyên sửa máy lạnh công nghiệp, hệ VRV I - II -III - VRF, RMV, water chiller, dàn lạnh AHU, FCU, PUML, bảo trì hệ thống lạnh trung tâm, kho lạnh, kho mát, kho đông, kho bảo quản thực phẩm.

THUÊ KHO LẠNH - KHO ĐÔNG - KHO MÁT

Cho đặt kho lạnh, Cho thuê kho đông, Cho thuê kho mát, Cho thuê kho bảo quản thực phẩm, Cho thuê kho nông sản, Cho thuê kho bảo quản thực phẩm

LẮP KHO LẠNH - KHO ĐÔNG - KHO MÁT
Điện lạnh Phương Trang chuyên cung cấp Lắp đặt kho lạnh, Lắp đặt kho đông, Lắp đặt kho mát, Lắp đặt kho bảo quản thực phẩm, Lắp đặt kho nông sản, Lắp đặt kho bảo quản thực phẩm